President Noynoy Aquino’s inaugural address

0
155
President Noynoy


PART I – Courtesy of ABS-CBN News and Current Affairs


PART II – Courtesy of ABS-CBN News and Current Affairs


PART III – Courtesy of ABS-CBN News and Current Affairs

Leave a Reply